- presented by ..::Stracker::..
Inqilis dilinde Rus dilinde
Qanunlar Fərmanlar Bölmələr
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi

zərbycn Rspubliksının İmişli, Nftçl, vuz, çmz və Şəmkir rynlrının inzibti-ərzi bölgüsündə qismən dəyişiklik dilməsi hqqınd

zərbycn Rspubliksının Qnunu
zərbycn Rspubliksının illi əclisi qərr lır:
zərbycn Rspubliksının İmişli, Nftçl, vuz, çmz və Şəmkir rynlrının inzibti-ərzi bölgüsündə şğıdkı dəyişikliklər dilsin:
İmişli rynu üzrə:
Bəcirəvn kənd inzibti-ərzi vhidinin tərkibindəki Bcrə qəsəbəsi rynun yşyış məntəqələri uçt mə`lumtındn çırılsın.
Nftçl rynu üzrə:
əngn kənd inzibti-ərzi vhidinin tərkibindəki uslı kəndi rynun yşyış məntəqələri uçt mə`lumtındn çırılsın.
vuz rynu üzrə:
Əlimərdnlı kənd inzibti-ərzi vhidinin tərkibindəki rt yrnçöl kəndi rynun yşyış məntəqələri uçt mə`lumtındn çırılsın.
çmz rynu üzrə:
üqtədir qəsəbə inzibti-ərzi vhidinin tərkibindəki Dstluq qəsəbəsi rynun yşyış məntəqələri uçt mə`lumtındn çırılsın.
üqtədir qəsəbə inzibti-ərzi vhidinin tərkibindəki ryn qəsəbəsi rynun yşyış məntəqələri uçt mə`lumtındn çırılsın.
Şəmkir rynu üzrə:
Kçili kənd inzibti-ərzi vhidinin tərkibindəki Ləzgilər kəndi rynun yşyış məntəqələri uçt mə`lumtındn çırılsın.
Kçili kənd inzibti-ərzi vhidinin tərkibindəki Çökək uluf kəndi rynun yşyış məntəqələri uçt mə`lumtındn çırılsın.
Çprlı kənd inzibti-ərzi vhidinin tərkibindəki Üçüncü Bynəlmiləl kəndi Əliyqublu kəndi dlndırılsın.
zərbycn Rspubliksının Przidnti
Hydər ƏLİYV.
Bkı şəhəri, 11 fvrl 1997-ci il.
About Leasing

(c) Qanun.tk 2

Saytın  Yenilikləri:
02.05.02 Saytın dizaini yenidən deyişilib
10.04.02 Saytın dizaini deyişilib
10.04.02 azərbaycaningilis dillərinde versiyalar hazırlanıb
10.04.02 Saytda yeni bölməsi hüquqi Məqalələr
31.03.02 saytın rəsmi açılışı
Fontlar
Designed by Stracker © 2010
All rights reserved